Om Oss

Koret

Lørenskog Seniorkor ble stiftet i 2006 (se korets vedtekter)

Koret er medlem i Norsk sangerforum (ved medlemskap i Akershus sangerforum).

Koret øver i Skårer kirke mandager fra 11-13.  I vårterminen ca 20 ganger fram til begynnelsen av juni. Om høsten starter terminen i slutten av august og avsluttes i midten av desember  (i underkant av 20 øvelser).

Koret er et blandet kor med to hovedstemmer for damer (sopran, alt) og to hovedstemmer for herrer (tenor og bass).  Koret er primært rettet mot 60+ beboere i Lørenskog kommune , men har også noen fra nabokommunene.

Koret teller  ca. 40 medlemmer i 2023.

Nye medlemmer er hjertelig velkomne!


Dirigent

 

Koret engasjerer dirigenter av høy kompetanse og kvalitet. For tiden er vår dirigent Magnus Fremstad.