Om Oss

Koret

Lørenskog Seniorkor ble stiftet i 2006 (se korets vedtekter)

Koret er medlem i Norsk sangerforum (ved medlemskap i Akershus sangerforum).

Koret har tilgang til øvingslokaler ved Rolvsrudhjemmet via en partnerskapsavtale.

Koret har øvelser på torsdager kl 11-13.  I vårterminen ca 20 ganger fram til begynnelsen av juni. Om høsten starter terminen i slutten av august og avsluttes i midten av desember  (i underkant av 20 øvelser).

Koret er et blandet kor med to hovedstemmer for damer (sopran, alt) og to hovedstemmer for herrer (tenor og bass).  Koret er primært rettet mot 60+ beboere i Lørenskog kommune , men har også noen fra nabokommunene.

Koret teller  i overkant av 40 medlemmer i 2019. Nye medlemmer er hjertelig velkomne!

 

Dirigent

 

Koret engasjerer dirigenter av høy kompetanse og kvalitet. For tiden er vår dirigent

Marylin Almeida.

Hun  har permisjon i høstsemesteret 2019 og deler av vårsemesteret 2020. Vikardirigent er Halvard Tønneberg.


 

Pianist

 

Vår pianist siden etableringen er Egil Schanke,  en musiker med lang erfaring og stor kompetanse.