Vår Virksomhet

Koret har et rikholdig arkiv med sanger som har vært benyttet ved øvelser og i opptredener siden starten. 


På øvelsene kan det velges sanger fra dette arkivet, men også nye sanger som foreslås av dirigenten eller korets medlemmer.


Koret benytter det digitale hjelpemiddelet "Noteworthy" for innøving av stemmer på idividuell basis.

 

Lørenskog Seniorkor er med i Lørenskog kommunes aktivitetsportal "Friskus"  der korets  øvelser og opptredener er annonsert. 

 

Terminliste

 Vår 2023


Sangprogram

Vår 2023

Ryddeliste/loddsalg

 Vår/Høst 2023