Om Oss

Lørenskog Seniorkor


Koret


Lørenskog Seniorkor ble stiftet i 2006.

Koret har en gjensidig avtale med Rolvsrudhjemmet, der det har tilgang til øvingslokaler.

Koret har øvelser på torsdager kl 11-13.  I vårterminen ca 20 ganger fram til begynnelsen av juni. Om høsten starter terminen i slutten av august og avsluttes i midten av desember  (i underkant av 20 øvelser).

Koret er et blandet kor med to hovedstemmer for damer (sopran, alt) og to hovedstemmer for herrer (tenor og bass).  Koret er primært rettet mot 60+ beboere i Lørenskog kommune , men har også noen fra nabokommunene.

Koret teller i 2018 i underkant av 50 medlemmer. Nye medlemmer er hjertelig velkomne!

 

Dirigent


 

Koret engasjerer dirigenter av høy kompetanse og kvalitet. For tiden er vår dirigent


Marylin Almeida

 

 

 

Pianist


 

Vår pianist siden etableringen er Egil Schanke,  en musiker med lang erfaring og stor kompetanse.