Om Oss

Lørenskog Seniorkor

Koret

Lørenskog Seniorkor ble stiftet i 2006. Koret er medlem i Norsk sangerforum (ved medlemskap i Akershus sangerforum).

Koret har en gjensidig avtale med Rolvsrudhjemmet, der det har tilgang til øvingslokaler.

Koret har øvelser på torsdager kl 11-13.  I vårterminen ca 20 ganger fram til begynnelsen av juni. Om høsten starter terminen i slutten av august og avsluttes i midten av desember  (i underkant av 20 øvelser).

Koret er et blandet kor med to hovedstemmer for damer (sopran, alt) og to hovedstemmer for herrer (tenor og bass).  Koret er primært rettet mot 60+ beboere i Lørenskog kommune , men har også noen fra nabokommunene.

Koret teller i 2018 i underkant av 50 medlemmer. Nye medlemmer er hjertelig velkomne!

 

Dirigent

 

Koret engasjerer dirigenter av høy kompetanse og kvalitet. For tiden er vår dirigent

Marylin Almeida

 

 

 

Pianist

 

Vår pianist siden etableringen er Egil Schanke,  en musiker med lang erfaring og stor kompetanse.